logo

FYSIOTERAPEUTTINEN JA LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS SEKÄ HIERONTA

Ensimmäinen blogikirjoitukseni

10.05.2016

Hei, olen Marketta ja kirjoitan tätä blogia ensimmäistä kertaa. Tämä on  nettikirjoitelmani yrittäjänä, fysioterapeuttina, naisena , suomalaisena, maalaisena,  ihmisenä.

Kotikuntoutus elää vahvaa nousua. Tavoitteina on tukea iäkkäiden laadukasta kotona asumista ja toisaalta purkaa kallista laitoshoitoa. Fysioterapia-lehden 2/16 teemana oli kotikuntoutus.  Lehdessä Eksoten ( Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ) kotikuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti Riitta Lehmus toteaa: ”Kotikuntoutuksen tärkein tehtävä on herättää toivoa. Vanhuksilla ei ole usein käsitystä siitä, että he voivat parantaa toimintakykyään. Mutta näin oikeasti tapahtuu ja he pääsevät taas arkeen kiinni.”

Työssäni olen huomannut että asiakkaita, heidän tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan, ymmärtää aivan eri tavalla kun näkee heidän kotinsa ja tutustuu heidän lähipiirissään oleviin ihmisiin. Eli pääsee sisälle heidän arkeensa , heidän maailmaansa. Tuolloin on huomattavasti helpompaa antaa harjoitteita ja perustella miten ne vaikuttavat kotona selviytymiseen. Terapia on täsmällisempää , asiakkaan on helpompi omaksua harjoitteet ja sitoutua tekemään niitä säännöllisesti.


Tiina Suomalainen kirjoittaa Fysioterapia-lehdessä:

”Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on viisi hallituksen kärkihanketta, joista yksi on ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen. - - Kuntoutus on esillä kärkihankkeessa sekä erityistä asiantuntijuutta vaativana palveluna että iäkkään ihmisen kuntoutumista edistävänä tapana toimia kaikissa palveluissa. ” . Toisin sanoen panostusta lisätään sekä fysioterapeuttien tarjoamaan terapiaan ja konsultointiin että kotihoidon ja muiden toimijoiden toteuttamaan kuntouttavaan hoitotyöhön.


Koti on ihmiselle tärkeä paikka. Se ei ole pelkät seinät ja osoite, vaan myös läheiset ihmiset vaikka vain muistoina, se on turvapaikka ja osa ihmisen identiteettiä.

Yritän omalta osaltani tehdä työtä että mahdollisimman moni saisi asua omassa kodissaan niin pitkään kuin haluaa ilman että hänen tarvitsisi tuntea itsensä yksinäiseksi tai turvattomaksi.

IMG_4254_copy.JPG